T.C. Ergene Belediyesi

HABERLER

13 AralýkBaþkan Yüksel Ev Ziyaretlerinde Bulunmaya Devam Ediyor Baþkan Yüksel Ev Ziyaretlerinde Bulunmaya Devam Ediyor Ergene Belediye Baþkaný Rasim Yüksel Ergene’de gerçekleþtirmiþ olduðu mahalle ziyaretlerinin yaný sýra ev ziyaretlerinde de bulunuyor. Gerçekleþen ev ziyaretlerinde Baþkan Yüksel vatandaþlarýn taleplerini dinliyor.
12 AralýkBelediye Yaralý Atý Tedavi Etti Belediye Yaralý Atý Tedavi Etti Ergene Belediyesi sýnýrlarý içinde ayaðýndan yaralý halde bulunan ata Ergene Belediyesi sahip çýktý, yaralý ata Ergene Belediyesi sorumlu veterineri ilk müdahalede bulunarak at tedavi edildi.
12 AralýkVali Yýldýrým Baþkan Yüksel’i Ziyaret Etti Vali Yýldýrým Baþkan Yüksel’i Ziyaret Etti Tekirdað Valisi Aziz Yýldýrým Ergene Belediye Baþkaný Rasim Yüksel’e iade-i ziyarette bulundu.
11 AralýkBaþkan Yüksel, “Ergene’de Vatandaþýmýzýn Saðlýðý Bizim Saðlýðýmýzdýr” Baþkan Yüksel, “Ergene’de Vatandaþýmýzýn Saðlýðý Bizim Saðlýðýmýzdýr” Ergene Belediyesi Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü bünyesinde oluþturulan Hasta Nakil araçlarý ile Ergene’de bulunan vatandaþlar saðlýk muayeneleri için çevre hastanelere ücretsiz bir þekilde götürülüyor.
10 AralýkBaþkan Yüksel, “Kreþ Projemizde Son Aþamaya Geldik” Baþkan Yüksel, “Kreþ Projemizde Son Aþamaya Geldik” Ergene Belediye Baþkaný Rasim Yüksel Yeþiltepe Mahallesinde bulunan Beren Bebek Kreþ Evi Projesinde incelemelerde bulunarak yapýnýn son aþamaya gelindiðini belirtti.
10 AralýkErgene’de Hýz Düþürücü Kasislerin Monte Çalýþmasý Devam Ediyor Ergene’de Hýz Düþürücü Kasislerin Monte Çalýþmasý Devam Ediyor Ergene Belediyesi yaya ve araç trafiðini rahatlatmak amacýyla cadde ve sokaklardaki kauçuktan yapýlý reflektörlü hýz kesici kasis sayýsýný arttýrýyor. Mahalle sakinleri yapýlan bu çalýþmadan dolayý çok memnun olduklarýný dile getirdi.
8 HaziranErgene Belediyesi’nden Dünya Çevre Günü Farkýndalýðý Ergene Belediyesi’nden Dünya Çevre Günü Farkýndalýðý Ergene Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bu yýlda etkinlik düzenledi.
Bu sayfayý paylaþýn
Bugün Edilen Ziyaret Sayýsý: 101 | Toplam Ziyaret Sayýsý: 1947708