T.C. Ergene Belediyesi

HABERLER

22 MartBaþkan Kadir Albayrak Ergene’yi Ziyaret Etti Baþkan Kadir Albayrak Ergene’yi Ziyaret Etti Tekirdað Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Albayrak Ergene ilçesini ziyaret etti. Mevcut ilçelerde çalýþmalarýna devam eden Baþkan Albayrak Ergene Belediye Baþkaný Rasim Yüksel’in konuðu oldu.
15 MartBaþkan Yüksel Pazarcý Esnafýný Ziyaret Etti Baþkan Yüksel Pazarcý Esnafýný Ziyaret Etti Ergene Belediye Baþkaný Rasim Yüksel Saðlýk Mahallesinde kurulan semt pazarýný ziyaret ederek pazarcý esnafýna hayýrlý iþler dileklerinde bulundu.
12 MartYapýlamaz Denilenleri Yapmaya Devam Edeceðiz Yapýlamaz Denilenleri Yapmaya Devam Edeceðiz Ergene Belediye Baþkaný Rasim Yüksel Ergene’de mahalle ziyaretlerine tüm hýzýyla devam ediyor. Baþkan Yüksel önce ki akþam Kýrkgöz ve Esenler mahallelerini ziyaret ederek vatandaþlar ile bir araya geldi.
8 HaziranErgene Belediyesi’nden Dünya Çevre Günü Farkýndalýðý Ergene Belediyesi’nden Dünya Çevre Günü Farkýndalýðý Ergene Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bu yýlda etkinlik düzenledi.
30 MayýsVatandaþ Ýstedi, Baþkan Yüksel Yerine Getirdi Vatandaþ Ýstedi, Baþkan Yüksel Yerine Getirdi Cumhuriyet Mahallesi Demirbaba mevkiinde yaþayan vatandaþlarýn alt yapý taleplerini Ergene Belediye Baþkaný Rasim Yüksel’e iletmesinin ardýndan çalýþmalarýn startý verildi.
27 EkimErgene’de Yol Çalýþmalarý Devam Ediyor Ergene’de Yol Çalýþmalarý Devam Ediyor Ergene Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan sürdürülen yol çalýþmalarý program dahilinde devam ediyor.
26 EkimERGENE’DE HÝZMET ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR ERGENE’DE HÝZMET ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Ergene Belediyesi, belirlediði program doðrultusunda ilçe genelinde çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdürüyor.
Bu sayfayý paylaþýn
Bugün Edilen Ziyaret Sayýsý: 154 | Toplam Ziyaret Sayýsý: 2089026