// //
Respect Balticum

Jak do nas trafić?

Kontakt


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Traugutta 29
80-221 Gdańsk
tel.: +48 58 524-34-73
[email protected]

Kamil Koniuszewski
Menager Projektu:
"Respectum Balticum"
tel.: kom. +48 600 249 725
[email protected]

Anna Turnik-Pieciun
Koordynator ds.
administracyjno-finansowych
tel.: +48 503 316 129
[email protected]