Κάτοικος της Θεσσαλονίκης ηρωτήθη από ανταποκριτήν

 Αθηναϊκού  Τηλεοπτικού Σταθμού αναφορικώς με το δημοψήφισμα των Σκοπίων και φυσικά ο ερωτηθείς μεταξύ άλλων έκαμε λόγον για τηνΕλληνικότητα της Μακεδονίας. Προσκεκλημένος ευρισκόμενος πλησίον του παρουσιαστού στο στούντιον των Αθηνών, διακόπτοντας τον ομηλιτήν εκ Θσσαλονίκης του έθεσε το ερώτημα

–        Πως  προκύπτει ότι η Μακεδονία είναι Ελληνική;

Και ο ερωτηθείς παραδώσας το μικρόφωνον απήλθε!!!

Δεν ακούστηκε δε στον Σταθμόν καμμία αντιδραση για το ορθόν της ερωτήσεως.

Είναι δυνατόν να ακούγονται όμοιες ερωτήσεις από μεγάλα μέσα ενημερώσεως;

====

Στο Πατριαρχικόν συλλείτουργον στην  Θεσσαλονίκην την Κυριακήν 30 Σεπτεμβρίου επί τη συμπληρώσει 100 ετών από της λήξεως του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το «πιστεύω» ανέγνωσε ο εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως. Όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του τι όρκον έδωσε; Θρησκευτικόν ή πολιτικόν;

======

Στην έναρξη των εργασιών της Βουλής ετελέσθη αγιασμός. Οι κυβερνώντες πάντες, πιστεύουν στην Εκκλησίαν;;

Μιχαήλ Στρατουδάκης