เทคโนโลยีชีวภาพกับโรคเบาหวาน

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

เนื่องด้วยการเป็นโรคเบาหวานร่างกายจะไม่สามารถผลิตอินซูลิน(Insulin)ได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทำให้เกิดภาวะผิดปกติ ดังนั้นจึงต้องมีการฉีดอินซูลิน(Insulin)เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยเพื่อมาทดแทน

ระยะแรกในผลิตอินซูลิน(Insulin)จะผลิตจากตับอ่อนของหมูหรือวัว เนื่องจากว่าอินซูลิน(Insulin)จากตับอ่อนของหมูมีกรดอะมิโนเพียงหน่วยเดียวที่แตกต่างจากอินซูลิน(Insulin)ของคน และอินซูลิน(Insulin)จากตับอ่อนของวัวมีกรดอะมิโนแค่ 3 หน่วยที่แตกต่างจากของคน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังพบว่าผู้ที่รับอินซูลิน(Insulin)จากตับอ่อนของหมูหรือวัวเกิดอาการแพ้เกิดขึ้น เช่น มีอาการหายใจติดขัด มีผื่นเกิดขึ้นทั่วร่างกาย มีความดันโลหิตลดลงกว่าปกติ ชีพจรเต็นเร็วกว่าปกติ เป็นต้น
ดังนั้นในปัจจุบันจึงใช้เทคโนโลยีชีวภาพเรื่องพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering)มาช่วยในการผลิตอินซูลิน(Insulin) โดยการตัดต่อยีน(Gene)ที่สร้างอินซูลิน(Insulin)ของคนใส่ลงไปในดีเอ็นเอ(DNA)ของแบคทีเรีย อี โคไล (E.coli)ให้แบคทีเรียผลิตให้ เพราะแบคทีเรียสามารถเพิ่มจำนวนได้ง่ายทำให้สามารถผลิตอินซูลิน(Insulin)ได้จำนวนมาก ด้วยวิธีการนี้ทำให้มีผู้ป่วยที่มีอาการแพ้อินซูลิน(Insulin)ที่ฉีดเข้ามีน้อยลงไปมาก

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)