จุลินทรีย์ คือ อะไร (What is Microorganism?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

จุลินทรีย์(จุลชีพจุลชีวันจุลชีวินMicroorganism) คือ สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆ และอาจไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างช่วยในการสังเกต เช่น กล้องจุลทรรศน์
ตัวอย่างของจุลินทรีย์(Microorganism) เช่น แบคทีเรีย รา ยีสต์ อาร์เคีย(Archaea) โปรโตซัว(Protozoa) หรือแม้แต่ไวรัส(Virus) และ ไวรอยด์(Viroid) ที่มีหลายคนพิจารณาว่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตก็ตามที เป็นต้น
จุลินทรีย์(Microorganism)สามารถพบได้ในหลายสภาวะแวดล้อม เช่น บริเวณที่มีความเป็นกรดหรือด่างสูงมากๆ, ในบ่อน้ำพุร้อนที่มีความร้อนสูงมาก, ในที่มีสภาพน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิต่ำ, … อ่านเพิ่มเติม


No Picture

จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม (GMM) คือ อะไร (What is GMM?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified MicroorganismGMM) คือ จุลินทรีย์(Microorganism)ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมจากกระบวนการทาง พันธุวิศวกรรม(Genetic Engineering)ให้มีความแตกต่างไปจากพันธุกรรมเดิม โดยที่ไม่สามารถเกิด
ขึ้นได้เองตามธรรมชาติ เพื่อจะให้มีคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ตามที่ต้องการ เช่น เพื่อให้ผลิตเอนไซม์บางอย่างในปริมาณมากๆ

จุลินทรีย์(Microorganism)ที่มีสารพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไปด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม (… อ่านเพิ่มเติม