การโคลนนิ่งพืช (Plants Cloning)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

การโคลนนิ่ง(Cloning)เป็นการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิมกับต้นแบบทุกประการ ดังนั้น
การโคลนนิ่งพืช คือ การเพิ่มจำนวนของพืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิมกับพืชที่เป็นต้นแบบทุกประการ 
ซึ่งความจริงแล้วมนุษย์รู้จักการโคลนนิ่ง(cloning)พืชมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว นั่นคือ “การเพาะชำพืช” ซึ่งเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยไม่อาศัยการสืบพันธุ์แบบอาศัยของพืชทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนต้นแบบที่เอามาทุกประการ เช่น พวกการปักชำกิ่งพืช การตอนพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นต้น เนื่องด้วยการเพิ่มจำนวนพืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิมทุกประการไม่เหมือนกับสัตว์ จึงทำให้การโคลนนิ่ง(cloning)พืชไม่ใช่วิธีที่สลับซับซ้อนอะไรมากนักอย่างพืชบางชนิดเพียงหักกิ่งมาปักดินก็สามารถทำได้แล้ว

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)