พันธุวิศวกรรมกับเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวข้องกันอย่างไร (Relation between genetic engineering and biotechnology)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

พันธุวิศวกรรม (genetic engineering) เป็นส่วนหนึ่งของ เทคโนโลยีชีวภาพ ที่นำความรู้ทางชีววิทยามาใช้ประโยชน์กับสิ่งมีชีวิต

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)