การโคลนนิ่งมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

Twins face to face
แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

การโคลนนิ่ง(Cloning)นั้นจะทำให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีดีเอ็นเอ(DNA)เหมือนกับตัวต้นแบบทุกประการ จึงมีผลทำให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเพราะมีการแสดงออกของยีน(Gene)ที่เหมือนกันนั่นเอง

สำหรับในมนุษย์นั้นมีการโคลนนิ่งมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ นั่นคือ แฝดแท้(Identical Twins) เพราะแฝดแท้จะมีดีเอ็นเอ(DNA)เหมือนกันทุกประการรวมถึงหน้าตาและเพศ เพราะเกิดจากการที่ไข่ 1 ใบ ผสมกับ ตัวอสุจิ 1 ตัว และมีการแบ่งแยกตัวออกจากกันภายหลัง ในขณะที่ แฝดเทียม(Fraternal Twins) เกิดจากการที่มี ไข่ 2 ใบ ผสมกับอสุจิ 2 ตัว จึงทำให้แฝดเทียมมีดีเอ็นเอ(DNA)แตกต่างกันรวมถึงอาจมีเพศที่แตกต่างกันได้
ในแฝดแท้(Identical Twins) หรือ มนุษย์ที่ถูกโคลนนิ่งนั้นแม้จะมี ดีเอ็นเอ(DNA)ที่เหมือนกันทุกประการ ไม่สามารถแยกแยะได้ด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ แต่ด้วยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ทำให้แฝดแท้(Identical Twins) หรือ มนุษย์ที่ถูกโคลนนิ่งขึ้นมา มีลายนิ้วมือที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมีดีเอ็นเอ(DNA)ที่เหมือนกันทุกประการก็ตามที จึงอาจกล่าวได้ว่าลายนิ้วมือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลที่สามารถแบ่งแยกบุคคลออกจากกันได้ดีกว่าลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)