โฮโมไซกัส ยีน(Homozygous Gene) คือ อะไร (What is Homozygous Gene ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

โฮโมไซกัส(Homozygous) หรือ โฮโมไซกัส ยีน(Homozygous Gene) คือ ยีน(Gene)ที่มีแอลลีล(Allele)เหมือนกันทั้งคู่ โดยจะเป็นแอลลีลเด่น(Dominant Allele) หรือแอลลีลด้อย(Recessive Allele)ทั้งคู่ก็ได้ เช่น RR, rr, SSyy, SSYY, yySS เป็นต้น

โดยที่โฮโมไซกัส(Homozygous) หรือ โฮโมไซกัส ยีน(Homozygous Gene)เรียกได้ว่าเป็น พันธุ์แท้

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)