อินซูลิน(Insulin) คือ อะไร (What is Insulin?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

อินซูลิน(Insulin) คือ ฮอร์โมนชนิดอนาโบลิคโพลีเปปไทด์(Anabolic Polypeptide)ที่สร้างจากตับอ่อน ทำหน้าที่ควบคุมการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตโดยนำน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์(Cell)ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเพื่อใช้ในการสร้างพลังงานและสร้างเซลล์(Cell)ต่างๆ แต่ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งร่างกายมีปริมาณอินซูลิน(Insulin)ไม่เพียงพอก็จะทำให้มีปริมาณน้ำตาลค้างอยู่ในเลือดสูงขึ้นมากเพราะไม่ถูกนำไปใช้

คำว่าอินซูลิน(Insulin) มาจากภาษาละตินคำว่า”insula” หรือ “island” ที่แปลว่า”เกาะ” เป็นเพราะว่าอินซูลิน(Insulin)ถูกสร้างจากไอส์เลตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์(islets of Langerhans)ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์(Cell)ในตับอ่อน

อินซูลิน(Insulin) ประกอบด้วยกรดอะมิโน 51 ชนิดรวมกันอยู่ และมีน้ำหนักโมเลกุล 5808 Da
โครงสร้างของอินซูลิน(Insulin) จะแตกต่างกันเล็กน้อยตามชนิดของสัตว์ อินซูลิน(Insulin)จากสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันในด้านความสามารถในการควบคุมพลังการทำงาน (เช่น ในด้านการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต)
อินซูลิน(Insulin)ที่ได้จากหมูมีความคล้ายคลึงกับอินซูลิน(Insulin)ของคนอย่างมากที่สุด

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)