ยีนควบคุม คือ อะไร (What is Regulator gene ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ยีนควบคุม (Regulator gene) คือ เป็นส่วนหนึ่งของ DNA หรือ ยีน (gene)ที่ถูกถอดรหัส(transcription)เป็น อาร์เอ็นเอ (RNA) รวมถึงโปรตีนที่ถูกแปลรหัส(translation)โดยทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของยีนต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ที่ตำแหน่งใกล้เคียงกับยีนโครงสร้างที่ควบคุมนั้นๆ ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้อีกเป็น

– ส่วนที่ไม่มีการถอดรหัส(transcription)เป็น RNA (Nontranscribe DNA) หรือคือ เป็นส่วนหนึ่งของ DNA ที่มักมีขนาดสั้นๆ และมีลำดับเบสเฉพาะ เช่น Silencer gene, Enhancer gene, Specific binding gene, Operator gene, Sensor gene ฯลฯ มักทำหน้าที่เป็น บริเวณที่ถูกจำไว้เกาะจับ (Recognition site) หรือ บริเวณที่ไว้เป็นตัวรับตัวสัญญาณ (Receptor site) จากส่วนควบคุมอื่นๆ

– ส่วนที่มีการถอดรหัส (transcription)เป็น RNA เช่น Receptor gene, Integrator gene ฯลฯ โดย RNA ที่ถูกสร้างขึ้นจะไปทำหน้าที่ไปควบคุมยีนอื่นอีกต่อหนึ่ง

– ส่วนที่มีการถอดรหัส(transcription)เป็น mRNA แล้วแปลรหัส(translation)เป็นโปรตีนเช่น Intrinsic factor genes, Supressor gene, Repressor gene ฯลฯ โดยโปรตีนที่ถูกสร้างขึ้นจะไปเป็นตัวควบคุมยีนอื่นที่เกี่ยวข้องอีกทีหนึ่ง

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)