เนื้องอก คือ อะไร (What is Tumor?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

เนื้องอก(TumorTumour) คือ ก้อนของเนื้อเยื่อในร่างกายที่เติบโตขึ้นมาอย่างผิดปกติซึ่งเกิดจากความผิดปกติของดีเอ็นเอ(DNA) หรือ สารพันธุกรรมที่อยู่ภายในเซลล์(Cell)จำนวนหนึ่งภายในร่างกาย แล้วส่งผลทำให้เซลล์(Cell)ส่วนนั้นมีการทำงานที่ผิดปกติทางด้านการเจริญเติบโตและด้านการแบ่งตัวของเซลล์(Cell)ทำให้เซลล์(Cell) ส่วนนั้นอาจมีการเพิ่มจำนวนอย่างควบคุมไม่ได้และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมากกว่าปกติอาจถึงขั้นลุกลามและแพร่กระจายไปทั่วทั้งร่างกายได้

เนื้องอกมี 2 ชนิดหลักๆ
– เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง(Benign Tumors)
เนื้องอกชนิดนี้จะเกิดเป็นก้อนเนื้อเยื่อที่โตขึ้นมาอย่างผิดปกติ และมีอัตราการเติบโตที่ช้ากว่ามะเร็งมากแต่ไม่แพร่กระจายไปอวัยวะอื่นได้รวดเร็วเท่ามะเร็ง ดังนั้นเนื้องอกชนิดนี้จึงมีความร้ายแรงน้อยกว่ามะเร็งและมีโอกาสรักษาหายได้มากกว่าการเป็นโรคมะเร็ง
– เนื้องอกชนิดร้ายแรง(Cancer) หรือ เนื้องอกร้าย หรือ มะเร็ง
เนื้องอกชนิดนี้จะเกิดเป็นก้อนเนื้อเยื่อที่โตขึ้นมาอย่างผิดปกติ มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วมากและสามารถแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นได้รวดเร็ว จนทำให้อวัยวะนั้นๆไม่สามารถทำงานได้ตามปกติจนเกิดการเสียชีวิตลงในที่สุด
เนื้องอก(TumorTumour)น่าจะจัดเป็นโรคทางพันธุกรรมแบบที่ปกติไม่ถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นได้ แต่อาจถ่ายทอดลักษณะที่เป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดเนื้องอก(TumorTumour)ได้ แต่การอธิบายโรคทางพันธุกรรมมักจะกล่าวถึงโรคที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้เป็นหลัก

เนื้องอก(TumorTumour)ถือว่าเป็นการกลายพันธุ์ หรือ มิวเทชั่น (Mutation)รูปแบบหนึ่งที่ให้ลักษณะที่แย่ลงมากกว่าทางด้านวิวัฒนาการ

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)